Üretim Politikası

Doğa ve geleceğimiz için yönetim ve üretim sistemimizdeki her türlü israfın bütünlük içerisinde sürekli olarak azaltılması ve kaynaklarımızın daha fazla değer oluşturmaya yönlendirilmesidir.

Strateji ve hedeflerimizi organizasyonumuzun tüm kademelerinde yaygınlaştırmak ürününün planlanmasından satın alınmasına, üretim aşamasından lojistik ayağına kadar zincirin tüm halkalarında en verimli çalışma standardının yakalanmasını sağlayan üretim sistemi firmamızın belirleyici politikasıdır.